Crid Architects | TESKİ Hizmet Binası
518
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-518,locale-en-us,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-01-renders.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-02-renders.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-03-analysis-1.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-04-analysis-2.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-05-analysis-3.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-06-analysis-4.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-07-projectsgraphics.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-08-siteplan.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-09-renders.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-10-renders.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-11-renders.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-12-plangraphics.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-13-plan-3.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-14-plan-2.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-15-plan-3.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-16-plan-4.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-17-plan-5.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-18-plan-6.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-19-renders.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-20-renders.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-21-sections.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-22-sections-2.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-23-elevations.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-24-elevations-2.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-25-details.jpg
 • TESKI-Hizmet-Binasi - cridarch-teski-26-renders.jpg

TESKİ Hizmet Binası

KENTSEL OKUMA

 

KENT ÖLÇEĞİNDE PROJENİN ANLAMI

 

Tekirdağ kenti, güneyinde Marmara Denizi ve Kuzeyinde D110 karayolu ile sınırlanmış bir kenttir. Kentin gelişimini yönlendirmek adına yapılan planlama çalışmaları ile yeni bir kent merkezi ve yeni bir çekim noktası oluşturulması öngörülmüştür.

 

Yeni bir kentsel yaşam çevresi oluşturulurken kentlinin barınma, çalışma, ulaştırma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına: sosyal odakların oluşturulması, kentlinin çalışma ve barınma alanları arasındaki hareketinde dahil olmak üzere nefes alabileceği mekanların tesis edilmesi hedeflenmelidir.

 

Bu hedeften hareketle; tasarlanmış olan TESKİ Hizmet Binası kamusal bir hizmet vermenin yanı sıra kentliye sosyal bir odak oluşturmaktadır. Yapı, sosyal fonksiyonları ve açık alanları ile sadece bir hizmet binası değil aynı zamanda kentteki önemli çekim noktalarından biri olacaktır. Konumsal olarak da ana aksların kesişim noktasında bulunan TESKİ Hizmet Binası, kentin imajını gösteren, kentle bütünleşen, kamusallığı vurgulayan bir yapıdır.

 

PROJE ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN BÜTÜNSEL ELE ALINIŞI

 

Proje alanının 1 km çevresinde iki adet kentsel çekim noktası bulunmaktadır. Bunlardan ilki yeni kent merkezinin ana odağı olan kent meydanıdır. Kent meydanı, ana yaya aksının önemli bir durak noktasıdır ve çalışma alanı ile yaya bağlantısının kurgusu açısından girdi teşkil etmektedir. Diğer çekim noktası ise otogar alanıdır. Çevre kentler ile bağlantısı açısından, yeni kent merkezi için kamusal önemi bulunmaktadır.

 

Proje alanı hinterland 2km çapında ele alındığında, yürüme mesafesi 25 dk olan bu alanda eski kent merkezi bulunmaktadır.

 

Eski kent merkezi ile yeni kent merkezi arasında geçiş noktası olabilecek proje birçok açıdan kente örnek olması gereken bir yapı olmalıdır. Bu bağlamda yapılan analizler sonucunda kentin yeşil dokusunun az olduğu, bu durumu ortadan kaldırmak için ve kente birçok katkı sağlayacağını düşündüğümüz endüstriyel ormanlar yapılmasıdır. Endüstriyel ormanlar var olan ormanlara hiçbir zarar vermeden çorak alanlara, bozulmuş ormanların yerine yapılmaktadır.  Türkiye, ahşap ihtiyacının şuan çok az bir kısmını endüstriyel ormanlardan sağlayabiliyor. Çünkü endüstriyel ormanımız yok denecek kadar azdır. Kentliye yeni iş olanakları da sağlayacak endüstriyel ormanlar kente ekonomik açıdan ve çevresel açıdan birçok yarar sağlayacaktır. Aynı zamanda ilk defa bir kentin öncülük edeceği böyle bir proje her kente örnek olacak bir durumdur.

 

MEKANSAL YAKLAŞIM / KÜTLE VE AVLU KURGUSU

 

TESKİ hizmet binasının temelde iki ana işlemi yerine getireceği öngörülmüştür. Hem hizmet binası hem de kültürel hizmetleri sunacağı öngörülen yapıda bu işlevler konumsal olarak farklılaştırılmıştır. Tek bir kompleks olarak tasarlanan yapıda bu iki fonksiyon arasında geçiş kütleleri oluşturulmuştur. Tüm bu fonksiyon ve bağlantılarının bütüncül olarak çalışabilmesi adına fonksiyonlar kamusallık derecelerine göre konumlandırılmış ve avlulu bir yapı tipolojisi oluşturulmuştur.

 

Yapı daha önce değinildiği gibi iki ana aksın kesişim noktasındadır. Batısında ana aks boyunca ticari alanları ve gerisinde konut alanları bulunmakta, doğusunda ise kültür binası, belediye hizmet binası, dini tesis, resmi yapı, kent meydanı ve yeşil alanların bulunduğu yeni kent merkezinin ana kamusal omurgası bulunmaktadır. TESKİ hizmet binası bu ana kamusal omurganın başlangıç noktalarından biridir. Fonksiyonel ayrımda da hizmet binası birincil kamusal fonksiyonu teşkil ettiği için ana aksların kesişiminden algılanan ilk kütle hizmet binasının kütlesidir. Yapı yükseklik açısından da diğer kütlelerden daha yüksek tasarlanmış ‘ana kütle’ vurgusu yapılmıştır. Odak noktasından ana kamusal omurgaya hizmet veren yol aksı üzerinde iki durak noktası bulunacağı öngörülmüştür. Bunlardan birinin odak noktasına yakın konumda, hizmet binasının önünde diğerinin ise belediye hizmet binasına ve kent meydanına hizmet verecek bir konumda bulunacağı düşünülmüştür. Bu öngörüden hareketle yapı kompleksinin avlusuna ana giriş; önünde bulunan durak, odak noktası ile bağlantılı ana yol aksı üzerinden bulunacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Ana kamusal omurganın başlangıcını ve kamusallığı vurgulaması açısından ana kütle form olarak farklılaştırılmış, arazinin eğiminden de faydalanılarak zeminde boşaltma yapılmış ve bu noktada bir yansıma havuzu tasarlanmıştır. Açısal formların kullanıldığı ara yüzde yansıtıcı bir malzeme kullanılarak yaya ölçeğinde su öğesi cephede algılatılmıştır.

Proje Yeri

Tekirdağ, Merkez

İşveren

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Program

Kamu Yapısı, Ofis

Tür

Yarışma

İnşaat Alanı

35555 m²

Tasarım Ekibi

Emre Engin, Yeşim Doğan

Danışmanlar

Mustafa Salih Yıkar, Kübra Öztaş, Didem Üner, Eren Pınar, Egemen Çetin, Ruşen Balkan

Yardımcılar

Elif Ranaer, Emine Esra Buğan