Crid Architects | Efeler Belediyesi Hizmet Binası
522
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-522,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-01-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-02-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-03-analysis-1.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-04-analysis-2.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-05-analysis-3.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-06-analysis-4.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-07-analysis-5.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-08-siteplan.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-09-siluet.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-10-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-11-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-13-plangraphics.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-13-projectgraphics.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-14-kat-1.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-15-kat-1.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-16-zeminkat.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-17-kat-1.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-18-kat-2.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-19-kat-3.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-20-kat-4.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-21-kat-5.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-22-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-23-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-24-sections.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-25-elevations.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-26-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-27-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-28-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-29-detail.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-30-renders.jpg
 • Efeler-Belediyesi-Hizmet-Binasi - cridarch-efeler-31-renders.jpg

Efeler Belediyesi Hizmet Binası

KENT ÖLÇEĞİNDE PROJENİN ANLAMI

 

Yarışma alanı, Aydın ili, Efeler ilçesi sınırları içerisinde konumlanmaktadır. Efeler, Aydın ilinin en büyük ve merkez olarak kabul edilen ilçesidir. Efeler Belediyesi’ne ait hizmet binası için tanımlanan proje alanı, en yoğun kullanımın olduğu yolların önemli bir kavşak noktası oluşturmasıyla birlikte çevredeki yerleşimlerin ‘odak noktası’ olabilecek nitelik taşımaktadır.

 

Kent makroformu incelendiğinde, proje alanının kuzeyinin konut yoğunluklu potansiyel gelişim bölgesi olduğu öngörülmüştür. Güneydeki konut alanlarıda hızlı bir dönüşüm içeresindedir. Bununla birlikte kamusal yapılara ve ticaret yoğunluklu bölgelere olan yakın konumuyla kent için halk odaklı bir merkez haline dönüşmektedir.

 

PROJE ALANI ve YAKIN ÇEVRESİNİN BÜTÜNSEL ELE ALINIŞI

 

Kenti besleyecek potansiyele sahip proje alanının güneyinde İzmir Bulvarı, doğusunda Adnan Menderes Bulvarı, batısında Sağlı Caddesi kuzeyinde ise Garaj Caddesi yer almaktadır. Mevcut potansiyeller ile proje alanı bütünleşik ele alınarak, tasarımda yerle ilişki kurmayı dert edinen, şehir yaşamına katılan ve çevresini iyileştirmeyi amaçlayan bir yol izlenmektedir.

 

Çevresel bağlantılara önem kazandırmak ve iyileştirmek adına, ilk olarak İzmir Bulvarına komşu bölgede yer alan yeşil alan aks boyunca devam ettirilmiştir. Böylece çok önemli doğal veri korunmuş ve zenginleştirilmiş oldu. Ayrıca yeşil alan ses perdesi görevi görerek kullanıclar için konforlu bir ortam sağlanmıştır. Peyzajın aynı zamanda ‘bitkilerin açık hava sergisi’ olması ön görülmüştür. Bu alanlarda her ağacı tanıtan yazılar olacak ve kullanıcıların yeşil ile ilişki kurması da amaçlanmıştır.

 

Yapının zemin katında boşluklar yapılarak kullanıcıların yapıyla ilişki kurabileceği ve aktif olarak kullanacağı alanlar yaratılmıştır. Proje alanın kuzeyinde ‘yaşam koridorları-etkinlik sokağı’ yaratılarak kuzeydeki yoğun konut alanları ile ilişki kurulmuştur. Alanın güneyindeki kullanıcıları ile ilişkisi İzmir Bulvarı dolayısıyla bir nebze kesilmektedir. Güneydeki alandan proje alanına geçişler üst geçit ile sağlanmaktadır. Çok yoğun bir kullanımı olan üst geçit korunarak, oradan gelen kullanıcılar  ve İzmir Bulvarı üzerinden de gelen kullanıcıların kamusal yaşama hemen dahil olabilecekleri ‘boşluklar’ yapılmıştır.  Bu tüm geçişleri birbirine bağlayan kentlinin kamusal merkezi olacak, 24 saat yaşayan bir ‘sosyal yaşam avlusu’ tasarlanmıştır.

 

MEKAN KURGUSU ve YAPI DİLİ

 

Efeler Belediyesi Hizmet Binası için öngörülen, kamusal mekanların kurgularında fonksiyonların ayrı çalışabilme olanakları dikkate alınarak, zemin katta halkın serbest  dolaşımına imkan sağlayan parçacıl kütleler ile kütleleri birbirine bağlayan geçiş mekanları yaratılmıştır. Yaratılan mekanlar peyzaj ilişkisi ile desteklenmiştir. Sadece sosyalleşme amacıyla bile kullanılabilecek olan bu mekanlar, kentlinin buluşma noktası haline gelerek çevreyle bütünleşmiştir.

 

Hacimler kamusallık derecelerine göre konumlandırılarak, yapının ‘Yaşam koridorları-etkinlik sokağı’ndan kentliyi içine davet eden mekânsal çeşitlilikleri ile alan içerisinde ilerledikçe farklı etki durumlarına olanak sağlamıştır.

 

Proje alanının İzmir Bulvarı yönü, yoğun fakat yaya ulaşımı açısından daha zayıf kaldığı için çevre siluetine bakıldığında da yapının binaların arasında kaybolmaması için İzmir Bulvarını tutan kütle hacimsel olarak daha büyük tasarlanmıştır. Belediye binası yapıları şehrin bir nevi simgesi haline gelir. Bu kadar yoğun bir kent dokusunun içinde belediye binası ön plana çıkmalıdır.

 

Kuzey yönündeki parçacıklı kütlelerle büyük kütle arasında kent belleği sokağı ve etkinlik sokağı oluşturularak belediyenin açık sergi sokakları olabilecek nitelikte kamusal mekanlar yaratılmıştır.

 

Kent belleği sokağı her iki lineer aksta da proje alanının çeperinde bulunan sokaklara bağlanmıştır. Bu sokaklarda binanın bazı bölgelerindeki içe çekmelerle kullanıcıları yönlendirme ve onların yapı ile ilişkilerinde farklı deneyimlemeleri olmaları amaçlanmıştır.

 

FONKSİYONLARIN YORUMU

 

Efeler Belediye Hizmet Binası başkanlık ve belediye meclisi, müdürlükler, sosyal ve kültürel tesisler ve açık kamusal alanlar olmak üzere ana işlevler barındırmaktadır. Ana işlevlerin birbirleriyle olan ilişkileri noktasında açık, yarı açık ve kapalı mekanlar yaratılarak işlevlerin çeperlerinde sosyal kültürel etkinlik alanları oluşmuştur. İşlevler farklı kütleler ve boyutlarda tasarlanarak projenin kaba bir görüntüye bürünmesine engel olmuştur.

 

Parçacıl olarak tasarlanan ‘yöresel ürünler satış birimleri’ Garaj Caddesinin eski yaşamı geri getirmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda eskiden caddenin yoğun bir kullanıma sahip olduğu ki bu caddedeki yapıların altında kalan ticari birimler bu kanıyı desteklemektedir, şuan ise önemini yitiren halkın sadece kestirme yol olarak kullandığı bu caddeye kaybettiği önem geri kazandırılmıştır. Bu kütleler ile halkın proje alanı ile de arasında olan ilişkinin artması düşünülmüştür. Bu kütlelerin aralarının bazılarından ‘yaşam koridorları-etkinlik sokağı’ geçmekte bazılarından ise halkın oturabileceği oturma birimleri ve bisiklet park alanı düşünülmüştür.

 

Zemin katta, iç ve dış mekan sınırlarının eridiği, iç ve dışın birlikte algılandığı, ayrı birimlerden  oluşmalarına rağmen her bölümde karakteristik bir mekan algısı yaratılması söz konusudur.

Proje Yeri

Aydın, Efeler

İşveren

Efeler Belediyesi

Program

Belediye Binası, Ofis

Tür

Yarışma

İnşaat Alanı

30203 m²

Tasarım Ekibi

Emre Engin, Merve Keskin, Tuğçe Yazıcı

Danışmanlar

Tuna Han Koç, İbrahim Anıl Biçer, Meryem Kocaoğlu, Mehmet Boza

Yardımcılar

Tayfun Yapar, Oylum Yazıcı, Gökçe Babür